प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN

                ट्राफिक गतिविधिहरु

 

 
१ नम्बर प्रदेश अन्तरगत रहेका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरुको सम्पर्क नम्बर

 

सि.न. जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको नाम
मोवायल नम्बर/
टेलिफोन नम्बर
१ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी
९८५२०९०१६१/
९८५२०९०१८०/
१०३
१ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी/सूचना अधिकारी ९८५२६७४८८८
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङ
९८५२०९११०२
०२१-५३५३९९
ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथरी ९८४४६५०३३०
ट्राफिक प्रहरी पोष्ट उर्लावारी ९८४४६४७३७७
ट्राफिक प्रहरी पोष्ट बेलवारी ९८५२०४१९०२
ट्राफिक प्रहरी पोष्ट गोठगाउ ९८६०९८३६००
ट्राफिक प्रहरी पोष्ट निमुवा ९८६०९८३००४
ट्राफिक प्रहरी पोष्ट रानी ९८६०९८३०३०
१०
ट्राफिक प्रहरी पोष्ट हाटखोला ९८६०९८३००१
११
ट्राफिक प्रहरी पोष्ट रङगेली ९८६०९८३८९८
१२
ट्राफिक प्रहरी पोष्ट पुष्पलाल चौक ९८६२६६९४०२
१३
ट्राफिक प्रहरी पोष्ट लेटाङ ९८४२१०२४५५
१४
ट्राफिक प्रहरी पोष्ट हरैचा ९८४२५६६३०४
१६
ट्राफिक प्रहरी पोष्ट कर्सिया ९८६०९८३०४०
१७ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट सिजुवा ९८६०९८२२९८
१८ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट मधुमल्ला ९८६०९८३७००
१९  जिल्ला ट्रफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरी
९८५२०५९२०५
०२५-५२०९८८
२० ट्राफिक प्रहरी कार्यालय ईनरुवा ९८५२०८२२००
२१ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट तरहरा ९८५२०८२२०१
२२ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट दुहबी ९८५२०८२२०४
२३ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट खनार ९८५२०८२२०३
२४ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट पकली ९८५२०८२२०५
२५ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट लौकही ९८५२०८२२०८
२६ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट चतरा ९८४८६५४९३६
२७ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट तित्रिवना ९८५२०८२२०६
२८ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट हलगडा ९८५२०८२२०२
२९ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट भाण्टावारी ९८५२०८२२०७
३० ट्राफिक प्रहरी पोष्ट कटान ९८५२०८२२०९
३१ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापा
९८५२६९०९००
०२३-५३०२९९
३२ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दमक
९८५२६९११००
३३ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चन्द्रगढी ९८५२६९०९५५
३४ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट  काकडभिट्टा ९८५२६९०९५१
३५ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट  धुलावारी ९८५२६९०९५२
३६ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट झिलझिले ९८५२६९०९६१
३७ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट बुधवारे ९८५२६९०९५४
३८ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट चारआली ९८५२६९०९५३
३९ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट सुरुङगा ९८५२०९०९६०
४० ट्राफिक प्रहरी पोष्ट गौरादह ९८५२६९०९६४
४१ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट  भद्रपुर ९८५२०९०९५६
४२ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट बसपार्क झापा ९८५२६९०९५८
४३ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट शनिश्चरे ९८५२६९०९५९
४४ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट गौरिगञ्ज ९८५२६९०९६५
४५ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट केरखा ९८५२६९०९६२
४६ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट  लक्ष्मीपुर ९८५२६९०९६६
४७ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट बिर्ताबजार ९८५२६९०९५७
४८ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट तारावारी ९८५२६९०९६८
४९ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट पाडाजुङगी ९८५२६९०९६७
५० जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय उदयपुर ९८५२८३५५१२
५१ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट कटारी ९८५२८३५८७२
५२ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट बेलटार ९८५२८३५८७५
५३ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट रामोुर ठोक्सिला ९८५२८३५८७४
५४ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट बेलश्रोत ९८५२८३५८७३
५५ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट जलजले ९८५२८२९५१२
५६ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट घुर्मी ९८५२८३६४३०
५७ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट आम्बासी ९८५२८२९२९२
५८ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनकुटा ९८६२१९५६७४
५९ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट भेडेटार ९८६२१९५६७६
६० ट्राफिक प्रहरी पोष्ट हिले ९८६२१९५६७३
६१ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट सिधुवा ९८६२१९५६७२
६२ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट मुलघाट ९८६२१९५६७५
६३ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट पाख्रिवास ९८६२२०१२००
६४ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तेह्रथुम ९८४२५२८८६३
६५ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट म्याङलुङ ९८६२१८९९६५
६६ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट जिरिखिम्ति ९८४३८४१६२०
६७ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय ईलाम ९८५२६८५२२०
६८ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट किटेनी ९७४२६८८५९३
६९ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट हर्कटे ९८५२६८५२२५
७० ट्राफिक प्रहरी पोष्ट फिक्कल ९८५२६८५२२३
७१ ट्राफिकप्रहरी पोष्ट पशुपतिनगर ९८५२६८५२२१
७२ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट तिनघरे ९८५२६८५२२४
७३ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट बिबल्याटे ९८५२६८५२२६
७४ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट रक्से ९८५२६८५२२८
७५ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाँचथर ९८५२६८४७७०
७६ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट राँके ९८५२६९०२९१
७७ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट गणेशचोक ९८५२६९०२९३
७८ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट रवि ९८५२६९०२९२
७९ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङ ९८५२६६०७७६
८० जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभा ९८६२२८०४४०
८१ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट चैनपुर ९८६२२८०४३९
८२ जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुर ९८६२२३३६१०
८३ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट जरायोटार ९८४३९३०६०३
८२ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट रिवारीभञ्याङ ९८४३९३०४७४
८३ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खोटाङ ९८४२१३८६४१
८४ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट नुनथला ९८४२१३८६४०
८५ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय ओखलढुङगा ९८५२८४१२०५
८६ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट हर्कपुर ९८४०३४५६६६
८७ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बु ९८४२१६५५३३
८८ ट्राफिक प्रहरी पोष्ट पताले ९८४२१६५५८५